onsdag 27. februar 2008

Hjemmeskole 27.2 - Grupper

1) Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?


Empati og rolletaking – Å kunne sette seg inn i andre mennesker situasjon og følelser.

Prososial atferd – Å utføre positive handlinger uten å tenke på å få noe tilbake for det. Gi ros, være vennlige, vise at man bryr seg, dele, hjelpe og innkludere.

Samarbeidsferdigheter – Å kunne dele med andre og hjelpe andre. Følge regler og beskjeder og kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere for mye.

Selvkontroll – Å kunne tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Utsette egne behov on ønsker.

Selvhevdelse – Å hevde oss selv og våre egne meninger på en god måte.

Ansvarlighet – Å ta ansvar for sine avgjørelser og ta konsekvensene av de.


2) Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?


Jeg var på en gruppe en gang hvor vi hadde veldig god kommunikasjon. Vi kjente alle hverandre litt fra før og skjønte lett hva de andre på gruppen mente og det ble ingen misforståelser. Alle var flinke til å lytte til andres ideer og forslag, alle var saklige og kom med gode grunner for hvorfor vi burde gjøre ting sånn evt. ikke burde gjøre det på den måten. Alle gjorde like mye og tok fort ansvar for å gjøre sin del. Det var en veldig inkluderende gruppe og det var veldig bra at alle gjorde like mye sånn at ingen trengte å ''passe på'' at de andre også jobbet.


3) Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?


At man lytter, hører på forslag og er åpen for ideer. At man hele tiden er saklig og kommer med gode grunner hvis det er noe man er uenig i. Gjøre det man har sagt at man skal gjøre i riktig tid. Være fleksibel, følge beskjeder og hjelpe andre.

Hjemmeskole 27.2 - DRAMA

1. Med drama tenker jeg på...


Med dama tenker jeg først og fremt på teater, skuespill og film. Men jeg bruker også ordet drama til vanlig som noe slitsomt og på en måte voldsomt som jeg ikke er ute etter. F.eks at noen venniner skal lage masse problemer ut av ingenting.


2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...


Når jeg var liten og gikk på SFO var jeg med i drama gruppe. Da tror jeg det var en gang i uka eller noe at vi øvde på et skuespill og til slutt når vi var ferdige fremførte vi stykke for foreldre og de andre barna. Ellers hadde vi ofte på barneskolen en gang i året at vi satt opp forestilling som hele skolen og foreldre, søsken osv fikk se. Det var f.eks Kardemommeby og Charles Dickens – En julefortelling. I 7. klasse hadde vi en på en måte skoleavsluttnings fremføring. Da ble vi delt inn i 5 grupper og hver gruppe fikk hver sin verdensdel og vi skulle lage en fremføring om vår verdensdel selv. Da kunne vi velge helt selv hvordan vi ville gjøre det. Vi hadde sanger, cheerleading, rollespill osv. Ellers har jeg i mange år gått på dans og vært med på mange forestillinger med det. Dans er jo en type drama det å. Vi hadde alltid et hovedtema på forstillingene eks. jul eller at the movies. Og alle de forskjellige danse gruppene (klassisk ballet, jass ballet, funk jass, hip hop osv) hadde en dans til tema. Også har jeg jo hatt noen små rollespill i klassen gjennom tidene.


3. Min erfaring med dramaarbeid er...


Det er mye planlegging og samarbeid. Man må organisere ting veldig bra og ha oversikt. Man må som regel ha mange grupper som er ansvarlig for ulike ting som scene grupper som står for kulliser og selv scenen, kostyme grupper, lyd og lys osv. Men alle de gruppene må samarbeide for å vite hva slags kulliser de skal lage, hvordan kostymer man trenger, når skal det være lys og hvor sterkt skal det være osv.

Store forestillinger tar som regel mye tid og man må kommunisere godt under planleggings prosessen. Det er som regel kjempe morsomt å holde på med det og litt trist når det er ferdig. Etter den siste forestillingen av noe man har jobbet lenge med så blir det litt sånn; hmm.. ja, da var det ferdig da. Alt det arbeidet også er det ikke noe mer. Det blir på en måte bare borte:-P


4. Jeg liker/liker ikke drama fordi...


Jeg syns drama er kjempe morsomt å se på. Spesielt teater. Det er veldig spennende å se skuespillerne lever seg inn i rollene sine og man blir liksomt sugd inn i handlingen å glemmer der å da at det bare er skuespill. Det gjør iallefall jeg. Jeg tenker at alt er på ordentlig. Men jeg syns ikke alltid at det er så gøy å dramatisere selv. Jeg syns av og til at det kan bli litt flaut. Å late som man er en annen foran andre. Og det er ikke alltid like lett å leve seg inn i en annen rolle sånn uten videre. Men er det noe jeg har øvd lenge på og kan veldig godt, så er det kjempe morsomt å fremføre og å stå på scenen. Da blir jeg helt med og bare koser meg. Tenker ikke så mye på at det sitter masse folk å ser på deg fordi man ser dem nesten ikke uansett pga alt lyset som kommer rett mot deg. Man bare gjør det for det er så innøvd. Også får man skikkelig kick rett før og rett etter på og det er kjempe gøy:)

tirsdag 26. februar 2008

Yow-Yow-Yow!

Anine er heeiit<3